2017-01-16-04-BI 2017-01-16-03-BI 2017-01-16-02-BI 2017-01-16-01-BI 2014 02 07 01 Binfo-Model (Custom) (3)

Stichting Cultuur en Sport

 

Bij de Stichting Cultuur & Sport Bentelo kun je een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor een cultureel of sportief initiatief dat de Bentelose gemeenschap dient.

 

Heb je een idee voor een aanvraag maar weet je niet of het wel in aanmerking komt? Neem dan vooral contact met ons op zodat we dit samen kunnen bekijken.

 

Voor alle aanvragen geldt dat ze vooraf ingediend dienen te worden zodat de stichting niet geconfronteerd wordt met een uitgave die al gedaan is. Daarnaast moet een aanvraag algemeen, niet commercieel en relatief breed dienend zijn.

 

Voor kleinere aanvragen kan een heldere omschrijving van het doel met een financiële onderbouwing voldoende zijn, denk hierbij aan een begroting en offertes.

 

Voor de wat grotere aanvragen zien wij daarnaast ook graag een uiteenzetting van andere aangesproken fondsen, denk aan gemeentelijke en provinciale subsidies, oranjefonds, rabofonds enz. indien van toepassing. Ook moet de aanvrager bereid zijn inzicht te geven in de huidige financiële middelen.

 

De aanvrager(s) van een bijdrage kunnen worden uitgenodigd om de aanvraag mondeling nader toe te lichten bij het bestuur.

 

Je kunt je aanvraag indienen door te mailen met het secretariaat via [email protected]

 

Bij een aanvraag moet rekening gehouden worden met een beslissingstermijn van 4 weken.

Bentelo.info