2017-01-16-04-BI 2017-01-16-03-BI 2017-01-16-02-BI 2017-01-16-01-BI 2014 02 07 01 Binfo-Model (Custom) (3)

De KBO

 

De Katholieke Ouderen Bond afdeling Bentelo is onderdeel van de KBO Overijssel.

Het bestuur hiervan is gevestigd in Raalte waar het een samenwerking is aangegaan met de ANBO en de PCOB.  De bonden zijn allen zelfstandig en werken met behoud van hun eigen identiteit samen onder de naam SENtrum. Door het indienen van project gerichte aanvragen ontvangen zijn van de provincie de subsidie waar ze recht op hebben.

In Bentelo proberen wij voor de leden een programma in elkaar te zetten, waar voor ieder wat bij zit.

Door informatie avonden te organiseren welke wij ook voor niet-leden toegankelijk maken hopen we kennis over te dragen aan een ieder hier in onze gemeenschap.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzittter: F. Kemerink

secretaris: G. Assen-te Wierik

penningmeester: G. Lammersen

Lid: J. Grefte-Exterkate

Lid: J. Roescher

 

E-mail

[email protected]

             

Bentelo.info