Stichting Behoud Kerkeigendommen Bentelo: Even voorstellen

Stephan Ottink

Mijn naam is Stephan Ottink. Met mijn vrouw Marja en onze kinderen Stan, Jacco, Sharon en Thomas woon ik aan de Suetersweg. Ik werk als projectleider stalen en aluminium gevelconstructies bij Staalbouw ter Huurne. Graag zet ik mijn motivatie en betrokkenheid in om mij samen met de overige bestuursleden in te zetten voor het behoud van de kerk in Bentelo.

Gerald ten Boske

Mijn naam is Gerald ten Boske, 55 jaren jong en ik woon met mijn vrouw en nu nog maar 2 kinderen, Emma en Nathan (onze middelste zoon Adam is uitgevlogen) aan de Slaghekkenweg in Bentelo. Ik ben geboren in Enschede en hoewel ik dat nog steeds de leukste stad van de regio vind, voel ik mij boven alles Benteloër. Ik vind het dan ook een eer dat ik een bescheiden steentje kan bijdragen aan de toekomst van dit mooie dorp.

Irma Dijkstra

Mijn naam is Irma Dijkstra Pierik. Ik ben getrouwd met René en moeder van Bas, T om en Lotte. Wij wonen in Wiene, maar zijn met ons sociale leven georiënteerd op Bentelo. Voor mijn werk als accountant ben ik dagelijks te vinden in ons kantoor in Hengevelde . “Onze” kerk staat voor mij symbool voor saamhorigheid, de pijler waar een dorp op draait. Ik help graag mee om een nieuwe invulling te geven aan het gebouw dat zoveel persoonlijke herinneringen heeft gemaakt en in de toekomst nog kan creëren.

Ritske van der Meer

Mijn naam is Ritske van der Meer. Ik woon s inds 2014 in Bentelo, eerst aan 't Kemerink en inmiddels aan de Vuurbroak. Ik ben vader van twee kinderen (Mads van 11 en Fiep van 8) en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij ASML als Head of Strategic Decision Support. Ik ben sinds 2016 betrokken bij de kerk en de stuurgroepen daaromtrent, maar ben zelf geen kerkganger. Ik richt mij binnen het team met name op de ontwikkeling van scenario’s en het toetsen van de haalbaarheid daarvan.

Martine Leuvelin

Mijn naam is Martine Leuvelink. Samen met mijn man Rob en zoontje Jan woon ik met veel plezier aan de Kieftenweg in Bentelo. Ik werk als docent bij het Zone College in Almelo (beter bekend als AOC Oost, voorheen landbouwschool). Ik zet mij graag in voor het behoud van de mooie kerk in Bentelo. Ik hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat er in de kerk altijd gelegenheid zal zijn voor ontmoeting en saamhorigheid voor de hele dorpsgemeenschap.

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het behouden van de kerk in Bentelo, zodat deze na de
ontheffing uit de eredienst ingezet kan worden voor de Bentelose samenleving.

 

2021 08 02 06 stappenplan voor website v3

FASERING

Fase 0 (stukje historie): Totstandkoming conclusie tot onttrekking van locatie Bentelo uit eredienst

 • Bentelose dorpsgemeenschap achter multifunctioneel centrum als toekomst van de kerk (december 2016 tot tweede kwartaal 2020)
  a. December 2016: dorpsavond over de toekomst van de kerk, start van denken over nieuwe ontwikkelingen
  b. Juli 2017: geloofsgemeenschap stemt op alternatieven
  c. November 2017: HGP introduceert beslissing tot onttrekking
  d. December 2018: dorpsenquête wijst multifunctionele kerk aan als duurzame en gewenste oplossing (zonder eredienst)
  e. 2019 2020: het initiatief voor onttrekking locatie Bentelo uit eredienst gestart (bemoeilijkt door COVID 19)


Fase 1: Toetsen haalbaarheid duurzame exploitatie multifunctioneel centrum

a. Oprichting Stichting Behoud Kerkeigendommen Bentelo vierde kwartaal 2020
b. Onderzoek naar verbetering dorpsentree rondom en met voormalig kerkelijk vastgoed
c. Onderzoek naar voorwaarden voor duurzame exploitatie van de kerk inclusief financiering
d. Opnieuw opstarten dialoog met HGP: Gesprek gevoerd op dinsdag 22 juni. De HGP heeft ons een jaar de tijd
gegeven voor het maken van een plan t.b.v. kerkelijk vastgoed. Daarnaast heeft HGP toezegging gedaan dat
Stichting Behoud Kerkeigendommen Bentelo eerste onderhandelingspartner is voor de parochie.
e. Interactie met de dorpsgemeenschap (tweede kwartaal 2021)
f. Interactie: ondernemers, kandidaat financiers, supporters en andere zakelijke stakeholders (derde kwartaal 2021)

Fase 2: Onttrekking kerk uit de eredienst en beheer van (een deel) van het kerkelijk vastgoed door het dorp

 • Onttrekking uit eredienst, feestelijke viering afsluiting en nieuw begin (1 juli 2022 onder voorbehoud)

 

Fase 3: Verbouwing/ontwikkeling van kerkelijk vastgoed t.b.v. exploitatie multifunctioneel centrum (2022)


Fase 4: Start duurzame exploitatie multifunctioneel centrum (vanaf 2023)

Fase 5: Realisatie verbetering dorpsentree rondom en met voormalig kerkelijk vastgoed (2022 2030)

 

 

Lichtblauw = afgerond | Groen = bezig | Donkerblauw = toekomst

Proces tot uittreding eredienst

 1. Voorbereiding en projectplanning (werkplan) HGP ten aanzien van onttrekking locatie Bentelo
  • Parochiebestuur dient de aartsbisschop te informeren over het voornemen om een kerkgebouw door hem aan de goddelijke erediens t t e laten onttrekken voordat het
  parochiebestuur de parochianen van dat voornemen op de hoogte stelt

 2.  Hoorzitting met parochianen, locatieraad en vrijwilligers
  • Parochiebestuur presenteert concept werkplan en formuleert op basis van opmerkingen en bezwaren een definitief werkplan

 3. Onttrekkingsprocedure door HGP
  • Het parochiebestuur dient een schriftelijk verzoek in bij de aartsbisschop tot onttrekking en/of machtiging (aparte procedure ) t ot verkoop van het kerkgebouw o.b.v.
  dossier met uitgebreide motivatie en context (aartsbisschop dient de priesterraad te horen)
  • Parochiebestuur neemt de volgende besluiten:
  – Vanaf welke datum het kerkgebouw uit de eredienst gaat
  – Datum laatste liturgische viering
  – Voorzieningen ten behoeve van verkoop
  • Parochiebestuur komt een concept verkoopovereenkomst overeen met de koper en doet een schriftelijk verzoek om machtiging tot ver koop

 4.  Feitelijke onttrekking
  • Het parochiebestuur maakt nadere afspraken met het economaat ten aanzien van verwijdering en herbestemming kerkelijke kunstbezit (hiervoor is altijd een
  liquidatiecommissie nodig die het parochiebestuur benoemt)
  • Het parochiebestuur ontvangt de schriftelijke machtiging van de aartsbisschop
  • Het parochiebestuur informeert het economaat over de precieze datum van verkoop en levering van het kerkgebouw
  • Aartsbisschop stuurt gemotiveerd decreet tot onttrekking met vermelding dat aan alle procedures is voldaan
  • Bekendmaking aan de parochianen door parochiebestuur met bezwaarperiode van 10 dagen (op te nemen in het koopcontract)
  • Onttrekking onherroepelijk na vervallen bezwaarperiode zonder bezwaar

Onze adverteerders

Eerstvolgende papiercontainer 20 april

Papiercontainer op zaterdag 20 januari a.s.

Baklever en bloedworst HV Bentelo: vrijdag 10 November + zaterdag 11 November

Papiercontainer op zaterdag 17 juni a.s.

Wij zijn per direct op zoek naar een handige zaterdaghulp voor de bezorging van meubels en bedden. Leeftijd 16 + Graag bellen naar 074-3761251 of

Plaats een mededeling