Buurtfonds

voor Buurtfonds

Er is een nieuw fonds genaamd Postcode Loterij Buurtfonds. Dit fonds is opgericht door Stichting Doen en opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Anders dus dan de procedure voor financiële ondersteuning bij stichting Doen zelf die meestal veel langer duurt. De site is inmiddels online en er kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage tussen de €500,- en €5.000,-. Bij goedkeuring staat de bijdrage binnen 2 tot maximaal 6 weken op de rekening.