Copyright

Iedereen die content of foto’s plaats of gebruikt gaat akkoord met de door Bentelo.info verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

 

Voorwaarden

Op alle foto’s op Bentelo.info rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een enkele en beperkte gebruikslicentie verstrekt. De inhoud van Bentelo.info mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto’s en/of inhoud aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Foto’s die gedownload worden door gebruikers die van ons een inlognaam en password ter beschikking hebben gekregen worden na gebruik gefactureerd. De inlogger verplicht zich om elk gebruik zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen aan ons te melden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld.

 

Tarief

Het licentietarief voor foto’s van Bentelo.info € 695 ex btw. per jaar en  video’s vanaf € 875 ex btw per fragment per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend. Het bedrag gaat met aftrek van administratieve kosten naar de rechtmatige eigenaar, welke bij ons is bekend. Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rechtsvordering volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.