Bentelo glasvezel

voor Glasvezel in kern Bentelo

Beste bewoners van Bentelo,

Begin deze week is de Glasvezelkrant bij jullie op de deur gevallen, met daarin de aankondiging van de campagne om glasvezel te realiseren in Bentelo. Wij als Dorpsraad steunen dit initiatief en roepen jullie op om je goed te laten informeren over de mogelijkheden. Via deze link kun je je opgeven voor de informatie avond, https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/bentelo-hengevelde/

Bij het aangaan van een abonnement via de link van de Dorpsraad zorgt u er niet alleen voor dat u €25 euro cashback krijgt op uw abonnement, maar krijgt de Dorpsraad een donatie van €50 euro van uw provider. Dit geld gaan wij weer ten goede van het dorp gebruiken voor toekomstige projecten en acties. De aanmeld link zal maandag online komen. Tijdens de informatieavond zal dit duidelijk gemaakt en worden aangekondigd.

Met vriendelijke groet,

St. Dorpsraad Bentelo & Omgeving