voor Goededoelenweek Bentelo

In Bentelo wordt dit jaar de eerste editie van de Goededoelenweek gehouden. De Goededoelenweek dient ter vervanging van de reguliere wijze van collecteren in ons dorp en heeft als doel om de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren slaan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de diverse collectes, de handen ineen. Concreet houdt dit in dat er jaarlijks een gezamenlijke goede doelencollecte gehouden wordt. Alleen goede doelen zijn aangesloten die op dit moment al collecteren in Bentelo en een actieve achterban (lees collectanten) hebben.

In 2024 staat de Goededoelenweek gepland van 12 t/m 18 mei. Collectanten geven een enveloppe met een brief af bij alle adressen in het dorp. Op een invulformulier staan alle deelnemende goede doelen, met een omschrijving van het goede doel. Huishoudens kunnen op het invulformulier aangeven voor welke goede doelen zij geld wensen te doneren en hoeveel. Een week later halen de collectanten de brief met de enveloppe met het geld (of met een toestemming voor een automatische incasso) bij de huishoudens op. Alle enveloppen worden door de organisatie van de Goededoelenweek verzameld, het geld wordt geteld en toegekend aan de aangegeven goede doelen. De Stichting Goededoelenweek Bentelo regelt de administratieve en financiële overdracht aan de goede doelen.

Voordelen van deze werkwijze:
– Collectanten komen slechts 1x per jaar langs de deur om geld in te zamelen voor de goede doelen;
– Door het aantal vrijwilligers van de verschillende doelen (collecteweken) samen te voegen, zijn de fondsen beter in staat om alle straten in het dorp te bereiken (buitengebied).
– Door op deze wijze samen te werken wordt de opbrengst op peil gehouden.
– Door de collectanten van de verschillende goede doelen samen te voegen kan per tweetal worden gecollecteerd, dit verhoogt de veiligheid voor de collectanten
– De organisatie is in handen van één groep organisatoren, geen aparte organisatie meer per collecte;
– Mensen kunnen zowel digitaal als contant doneren;
– De ervaring uit omliggende dorpen is dat de totale opbrengsten per goed doel hoger zijn dan bij de huidige manier van collecteren.
In Bentelo zijn de coördinatoren en collectanten enthousiast over de werkwijze van de Goededoelenweek en zetten we ons in voor een mooie opbrengst voor de goede doelen!