Locatieraad Bentelo

De geloofsgemeenschap van Bentelo vormt samen met die van Delden, St. Isidorushoeve, Beckum, Hengevelde en Goor de parochie van de H. Geest. Ieder van deze geloofsgemeenschappen kent een locatieraad.

 

De Locatieraad richt zich met name richt op het beheren en behartigen van de materiële zaken binnen de geloofsgemeenschap. Te denken valt aan het onderhoud van de kerk en aanhorigheden, het beheren van de financiële middelen, het beheren van het kerkhof, het ondersteunen van de Aktie Kerkbalans enz.

 

Bestuurlijk is de Locatieraad verantwoording verschuldigd aan het parochiebestuur dat statutair gevestigd is in Goor. Elke Locatieraad is in dat bestuur vertegenwoordigd.

 

De Locatieraad Bentelo kent de volgende samenstelling:

– Frans Kemerink, voorzitter en wnd. secretaris

– Theo Nijkamp, administrateur

– Hans Holtkamp, bouwkundig adviseur

– Annie Lubberink, bestuurslid en aanspreekpunt voor de 1e Communie en het Vormsel.

– Roelof Visscher heeft namens de Locatieraad Bentelo zitting in het parochiebestuur.

 

De Locatieraad maakt voor de actuele informatie gebruik van het dorpsblad “Kontakt”.

Onze adverteerders

Eerstvolgende papiercontainer 20 april

Papiercontainer op zaterdag 20 januari a.s.

Baklever en bloedworst HV Bentelo: vrijdag 10 November + zaterdag 11 November

Papiercontainer op zaterdag 17 juni a.s.

Wij zijn per direct op zoek naar een handige zaterdaghulp voor de bezorging van meubels en bedden. Leeftijd 16 + Graag bellen naar 074-3761251 of

Plaats een mededeling