voor Manon Leliefeld – manonleliefeld@hotmail.com

Volgende oud papierinzameling is op zaterdag 20 maart.