Privacybeleid

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet Bentelo.info vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom, en hebben lezers het recht die informatie in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.

 

Hoe gaat Bentelo.info om met privacy?

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens is voor Bentelo.info niet belangrijk. Eventueel ingevulde persoonsgegevens worden nooit aan iemand verkocht. Bentelo.info verzameld uitsluitend gegevens om ervaring op deze website te verbeteren.

 

Gegevens inzien

Je bent vrij om een mail te sturen naar info@bentelo.info met de vraag om je persoonsgegevens in te zien. Hierbij dien je een postcode, huisnummer en een kopie van je identiteitsbewijs met afgeschermd BSN-nummer mee te sturen. De kopie heeft Bentelo.info nodig om je identiteit te kunnen controleren, voordat Bentelo.info gegevens kan sturen. De kopie van je identiteitsbewijs zal na controle worden vernietigd. handig om hiervoor te gebruiken is de KopieID-app van de Rijksoverheid.

 

Kun je een artikel laten verwijderen?

Bentelo.info wordt beheerd door alle inwoners van Bentelo en is openbaar beschikbaar. Geplaatste berichten worden altijd voor publicatie gescand door een redactie die bestaat uit de webbeheerder en enkele leden van Stichting Dorpsraad Bentelo. De redactie neemt het recht om berichten te weigeren en zal de plaatser van het bericht hierover informeren met de reden van vewrijdering. Berichten worden niet gecensureerd. Als het blijkt dat vanwege het gebruik van persoonsgegevens iemands veiligheid in het geding is (of op last van een rechter) zal een bericht worden verwijderd. Indien Bentelo.info een met feiten onderbouwde fout heeft gepubliceerd zal dat worden hersteld met een rectificatie.

 

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

In het kader van alle online en offlinedienstverlening kan Wegdamnieuws gegevens verwerken van haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals apps en (mobiele) websites, maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes. Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht je specifieke informatie over de over jouw bekende persoonsgegevens willen inzien neem dan contact op met redactie@wegdamnieuws.nl

 

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Bentelo.info verwerkt jou persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten  van Bentelo.info en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind  je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

 

Met welk doel Bentelo.info persoonsgegevens verwerkt

Bentelo.info slaat achtergelaten gegevens in de database van haar website, welke uitsluitend door de webbeheerer raadpleegbaar zijn. Bentelo.info verstrekt geen persoonsgegevens aan aan derden.

 

Op welke basis Bentelo.info persoonsgegevens verwerkt?

Bentelo.info verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met adverteerders.
  • Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
  • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
  • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. 

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bentelo.info bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Bentelo.info neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bentelo.info is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Met SSL (Secure Socket Layer) wordt vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Privacy bij links naar andere websites?

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.