voor Subsidie regentonnen: Inloopochtend

Het klimaat verandert en de gevolgen ervan zien we steeds vaker om ons heen in de vorm van droogte en hitte, maar ook wateroverlast, en overstromingen. Omdat gemeente Hof van Twente wateroverlast niet alleen kan oplossen met verbeteringen aan het riool is er een stimuleringsregeling beschikbaar. Om inwoners en bedrijven te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte is er nu een subsidieregeling regentonnen.

Met een regenton kan een deel van het hemelwater worden opgevangen. Dat draagt bij aan het verminderen van wateroverlast op het riool en in droge perioden kan het water gebruikt worden voor planten in huis of tuin. De hoogte van de subsidie is € 50 per regenton (één per adres) van minimaal 100 liter (inclusief BTW).

Dorpsraad Bentelo organiseert in samenwerking met de gemeente en Distel Boerderij, Dier en Tuin een informatieochtend op zaterdag 25 maart om 10 uur bij Distel. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente uitleg geven over de subsidieregeling en krijgt u een uitleg over de regentonnen en afkoppelsystemen. U kunt zich tijdens deze ochtend via de dorpsraad inschrijven voor deelname aan deze regeling.