2017-01-16-04-BI 2017-01-16-03-BI 2017-01-16-02-BI 2017-01-16-01-BI 2014 02 07 01 Binfo-Model (Custom) (3)

B.V.V.  

 

De Bentelose Vrouwen Vereniging is opgericht 20-3-1953. Bij de oprichting was de naam van de vereniging Boerinnenbond, daarna werd het de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, KPO Bentelo en per 23-6-1999 werd de naam veranderd in B.V.V.

 

Het bestuur stelt  ieder jaar een gevarieerd programma samen. Naast leerzame en informatieve avonden, is er ook tijd voor ontspanning. Want het gezellig samenzijn is ook belangrijk. Jaarlijks wordt er een uitstapje gemaakt, wordt er een fietstocht uitgezet en is er een sfeervolle kerstavond. Kortom een heel wisselend programma met voor elk wat wils. Onze avonden worden meestal gehouden bij Café Spoolder te Bentelo. Ons huidige ledental is 112.

 

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Aanmelden kan bij ons secretariaat:

Sylvia Falkmann , Kastanjestraat 16 Bentelo

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter: Monique te Kiefte.

 

Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, voor minstens een jaar en kan in november van enig jaar aan de wijkleidster of bestuurslid worden opgezegd.

 

Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Voor 2020 is dit € 30,- per jaar. Dit wordt aan het begin van elk jaar bij voorkeur geïnd via automatische incasso, dan wel contant betaald aan de penningmeester.

 

 

Het Bestuur

 

Voorzitter:

M. te Kiefte-Krikke

0547-292618

m.tekiefte@hotmail.com

 

Secretaris:

Sylvia Falkmann - Buschers

06-53497708

sylviafalkmann@hotmail.com

 

Penningmeester

Marga Buschers-ten Dam

0547-292440

margabuschers@hotmail.com

 

Bestuurslid

Diny Bos-Nijland

0547-851966

nijlandenbos@hetnet.nl

 

Bestuurslid

Jolanda ten Dam-de Vries

jolanda_ten_dam@hotmail.com.

 

Bestuurslid

Ans ter Braak-Koier

0547-292713

anskoier@gmail.com

 

Link naar ons fotoalbum: https://myalbum.com/poFuA5a06Dby

 

Bentelo.info