2017-01-16-04-BI 2017-01-16-03-BI 2017-01-16-02-BI 2017-01-16-01-BI 2014 02 07 01 Binfo-Model (Custom) (3)

Locatieraad Bentelo

 

De geloofsgemeenschap van Bentelo vormt samen met die van Delden, St. Isidorushoeve, Beckum, Hengevelde en Goor de parochie van de H. Geest. Ieder van deze geloofsgemeenschappen kent een locatieraad.

 

De Locatieraad richt zich met name richt op het beheren en behartigen van de materiële zaken binnen de geloofsgemeenschap. Te denken valt aan het onderhoud van de kerk en aanhorigheden, het beheren van de financiële middelen, het beheren van het kerkhof, het ondersteunen van de Aktie Kerkbalans enz.

 

Bestuurlijk is de Locatieraad verantwoording verschuldigd aan het parochiebestuur dat statutair gevestigd is in Goor. Elke Locatieraad is in dat bestuur vertegenwoordigd.

 

De Locatieraad Bentelo kent de volgende samenstelling:

- Frans Kemerink, voorzitter en wnd. secretaris

- Theo Nijkamp, administrateur

- Hans Holtkamp, bouwkundig adviseur

- Annie Lubberink, bestuurslid en aanspreekpunt voor de 1e Communie en het Vormsel.

- Roelof Visscher heeft namens de Locatieraad Bentelo zitting in het parochiebestuur.

 

De Locatieraad maakt voor de actuele informatie gebruik van het dorpsblad “Kontakt”.

Bentelo.info